Doğatech Stable N-30 40 KG DOĞATECH

Toplam Azot (N) : %30

Amonyum Azotu (NH4-N) (DMPB İnhibitörlü) : %8

Üre Azotu (NH2-N) (DMPB İnhibitörlü) : %28

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3 ) : %24

Amonyum İnhibitörü (DMPB) : %0,45