Doğatech Stable N-21 25 KG DOĞATECH

Toplam Azot (N) : %21

Amonyum Azotu (NH4-N) (DMPB İnhibitörlü) : %21

Amonyum İnhibitörü (DMPB) : %0,25

Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3 ) : %60